VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is de annulatieperiode?
U kan de verbintenis met Orion B&B gratis opzeggen tot 14 dagen vóór de afgesproken datum. In dit geval wordt het voorschot integraal terug betaald.
Wat in geval van overmacht?
Wordt het gebruik van Orion B&B verhinderd door overmacht (milieu- of natuurrampen, maatregelen van de overheid enz.) dan zal Orion B&B het betaalde bedrag of het overeenstemmend deel terug betalen zonder recht op schadevergoeding. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.